CPR Diensten
Diensten PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Administrator   
donderdag 29 januari 2009 13:22

Teneinde voor u inzichtelijk te maken welke diensten wij U kunnen aanbieden, is hieronder een opsomming gemaakt, die modulair is opgebouwd. Per module is een korte nadere toelichting van de concrete activiteiten opgesomd.

 

In principe kunnen wij U de navolgende modules van diensten aanbieden:

  • Het voeren van de financi√ęle administratie

De verwerking van basisdocumenten (inkoop en kas) in de boekhouding.

De verwerking en controle van de overige documenten in de boekhouding.

De verwerking van extracomptabele posten in de administratie.

Schriftelijk beantwoorden van vragen (van derden) inzake de gevoerde boekhouding.

Het verzorgen van de periodieke BTW en ICT-aangifte.

  • De salaris-/personeelsadministratie

Het opnemen van (nieuwe) werknemers in de salarisadministratie.

Het verzorgen van de diverse aan- en afmeldingen van werknemers bij instanties.

Het periodiek berekenen van de salarissen (bruto/netto).

Het verzorgen van de nota's inzake sociale lasten en bedrijfsregelingen.

Het verzorgen van het jaarwerk richting werknemers, belastingdienst en bedrijfsvereniging.

Het bewaken van personeelsregelingen/ geven van advies inzake deze regelingen.

  • Het opzetten en onderhouden van periodieke management informatie

Het opzetten van de standaardrapportage.

Het verzorgen van de periodieke rapportage.

Het bespreken van de ontwikkelingen cq. aandachtspunten versus de cijfers van een vergelijkbare periode van het voorafgaand boekjaar (of de planning/begroting van het lopende jaar).

Adviezen inzake opvallende zaken, welke worden geconstateerd vanuit de periodieke rapportage.

Het opstellen van de jaarlijkse begroting.

  • Het samenstellen van de jaarrekening

Het samenstellen van de jaarrekening op basis van de boekhouding.

Het bespreken van de conceptjaarrekening.

Het opstellen en aanleveren van de definitieve jaarrekening.

  • Het verzorgen van de fiscale aangifte

Het opstellen van de aangifte Vennootschapsbelasting.

Het verzorgen van de (suppletie) aangifte BTW.

Het verzorgen van de publicatiejaarstukken.

Het beantwoorden van vragen van de belastingdienst.

  • Het verrichten van specifiek advieswerk (op aanvraag + prijsopgave)

Hierbij moet men onder andere denken aan financieringsvraagstukken, opstellen van ondernemingsplannen, het uitvoeren van bedrijfseconomische analyses,het begeleiden bij overnames of fusies, en ondersteunen van Europrojecten.